آموزشی

۴۹ نشونه واسه اینکه شمام می تونین کارآفرین باشین 

کارآفرینا افرادی منحصربه فردند. اونا نه تنها به روش متفاوتی فکر می کنن، بلکه عمل کردن شون هم متفاوته. اونا با استفاده ویژگیای شخصیتی، عادتا و طرز تفکرشون، ایدهایی ایجاد می کنن که در مرز بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۴۰ روش واسه یافتن آرامش درون؛ این نکات برگ برنده شما در زندگی هستن

شاید شمام به این کلمه برخورده باشین: آرامش درون. این کلمه واقعا به چه دلیل اون قدر مهمه و به چه دلیل الان تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده؟ پیشرفتای عصر حاضر، زندگی رو واسه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل