آموزشی

۵ راه واسه تقویت حمایت کارمندان از سازمان خودشون

کارمندان شما، اولین خط دفاعی تون هستن. با این خط دفاعی چه می کنین؟ به ارتش کشورهای جور واجور فکر کنین. هر کشوری واسه سربازانش ارزش قائله. واسه دفاع از کشور، از اونا پشتیبانی کرده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ راه واسه اینکه بتونیم خطاهای ذهنی رو کنار گذاشته و بهتر تصمیم بگیریم

بعضی وقتا تعداد تصمیماتی که می گیریم و پیچیدگی مشکلاتی که با اونا درگیر هستیم بیشتر از ظرفیت ذهن مونه. واسه اینکه بتونیم سریع تر و آسون تر به نیازای فکری روزمره مون دست پیدا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ راز داشتن خونواده سالم؛ چه جوری خوشحالی رو با اعضای خونه تقسیم کنیم؟

۱. غذا، بازی، عشق با این راه های ساده، رابطه صمیمی تری با خونواده خود داشته باشین و خونه رو پر از انرژی مثبت کنین. صرف غذا با خونواده رو به تفریح تبدیل کنین دور بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل