برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور- قسمت 6

ويژگي هاي شخصيتي فرد خلاق،‌ خلاقيت را مجموعه اي از توانايي ها و خصايص مي داند كه موجب تفكر خلاق مي گردد (نياز آذري . همكاران، 1390: ص81). فرايند خلاقيت در تعامل فرد با محيط ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور- قسمت 5

و در جستجوي چيزهايي هستند كه رفتار فرد را براي انجام كار فعال مي سازد (نايلي، 1383: 25). نظريه سلسله مراتب نيازها ابراهان مازلو مدل خود را درباره انگيزش انساني، بر مبناي تجربه كلينيكي خود ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور- قسمت 4

پژوهشی با هدف روشن ساختن این تاثیرات شخصی برفرآیندهای انگیزشی، سبب دشواری تلفیق نتایج مطالعات مختلف گردیده باشد (کانفر و اکرمن،2000). با این وجود، رسش نظریه های انگیزشی شغلی طی یک دهه ی اخیر، پژوهشگران ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور- قسمت 3

ه جای گیرد. قدیمی ترین دیدگاه در روانشناسی صنعتی- سازمانی، انگیزش را به عنوان یک ویژگی شخصیتی (یا مجموعه ای از ویژگی ها) تلقی می کند. در این دیدگاه شخصیت گرا، انگیزش به تفاوتها فردی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور- قسمت 2

چه حد مجموعه رفتار، ( باهم) به اثر بخشی سازمانی کمک و یا از آن می کاهند. به عبارتی، تغییر پذیری در عملکرد، تغییر پذیری در ارزش های سازمانی مورد انتظار از رفتار است.( موتوویدلو، ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

رابطه انگيزش و خلاقيت با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی یکی از برنامه‌های مهم آموزش‌وپرورش در بخش کلان محسوب می‌شود. تا از این طریق عوامل مرتبط با آن مانند جذب آموزش‌وپرورش و حفظ دبیران به شکل بهتری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

همه آنچیزی که درباره کانکس باید بدانید

کانکس چیست برای تعریف کانکس مقالات و نظرهای مختلفی وجود دارداما در این مطلب سعی داریم شمارا با معانی و کاربردهای کانکس آشنا سازیم.درواقع کانکس به اتاقک های پیش ساخته ای اطلاق میشود که با تمام شرایط آب و ادامه مطلب…